Tác giả: CuongNguyen

  • Alice ở xứ sở thần tiên

    Alice ở xứ sở thần tiên

      Nghệ thuật là một lĩnh vực có khả năng đi trước thời đại, vì vậy mà những tiểu thuyết, bộ phim, bài hát,… trong nghệ thuật thường đi trước thời đại một khoảng thời gian dài và xuất hiện thành một thực tại giữa đời thường. Có rất nhiều cách để giải thích cho […]