HACK TOOL HAS BEEN DETECTED !

CRACK TOOL

WINDOWS 7


==[ HOTKEY ]==

INSERT: OFF / ON MENU

Tải Về :

http://8d1ce107.any.gs/verify/
http://59c94d5d.any.gs/
http://thangame.com/download/38.html
Hoặc=
= [ LINK DOWNLOAD VINACF


http://e3878b2f.any.gs/
http://36eb0a89.any.gs/
 1. Wall Hack: Hack nhìn xuyên tường
 2. Show Ghost: Hiện Ghost
 3. Cross Hair: Tâm ảo
 4. Player Name: Hiện tên địch
 5. Player HP Bar: Hiện máu địch
 6. Player Bone: Vẽ xương địch
 7. Player Lines: Vẽ đường thẳng đến địch
 8. Player C4: Hiện ai cầm C4
 9. Bug Channel: Lên CAO CẤP / TÂN BINH
 10. Fly Hack: Đi trên không
 11. Super Zoombie: Chạy như zoombie
 12. Max Power AI: Max cây EXP của AI
 13. Auto Restore HP: Tự phục hồi máu zoombie
 14. Open Lock Kick: Mở kich khi bị tắt
 15. No Reload: Thay đạn nhanh
 16. No Recoil: Không giật
 17. No Fall / Tu Sat: Té không mất máu / Tự sát
 18. No Nock Back: Zoombie không bị giật lùi
 19. Anti Boom: Boom trúng ko chết
 20. Long Knife: Chém dao xa
 21. Fast Knife: Chém dao nhanh
 22. Knife 360: Chém dao xung quanh
 23. Speed Hack: Chạy nhanh
 24. Master Ghost: Ghost không hiện bóng
 25. Onehit AI: 1Hit AI
 26. Teleport: Biến 1 lần khi vào chơi
 27. Pos Teleport: Vị trí biến
 28. Map Mode: Chế độ tạo map
 29. Freezed Play Time: Đóng băng thời gian chơi ( AUTO )
 30. Show Hand: Hiện tay khi vào chơi ( AUTO )Nguồn : ViNaCF